ดาวเคราะห์ คล้ายโลก

ดาวเคราะห์  ภาคพื้นดิน (อังกฤษ: terrestrial planet) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าดาวเคราะห์หินหรือดาวเคราะห์ชั้นใน หมายถึง ดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบหลักคือหินซิลิเกต ใน ระบบสุริยะ หมายถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก และดาวเคราะห์ชั้นนอกก็ “คล้ายโลก” มาก ดาวเคราะห์คล้ายโลกในระบบสุริยะ   ระบบสุริยะ ของเรามี ดาวเคราะห์  คล้ายโลกสี่ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลกและดาวอังคาร และดาวเคราะห์แคระที่มีลักษณะคล้ายโลก ชื่อเซเรส เพราะมีพื้นผิวที่แข็งชัดเจน แต่องค์ประกอบของดาวส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง เป็นที่เชื่อกันว่าในระหว่างการก่อตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ อาจมีดาวเคราะห์ชั้นในมากกว่านี้ แต่ดาวเคราะห์รวมตัวกันหรือแตกเป็นเสี่ยง ๆ และเหลือเพียง 4 ดวง ในจำนวนนี้ มีเพียงชั้นบรรยากาศของโลกเท่านั้นที่ปกคลุมด้วยน้ำ ดวงจันทร์ของโลก ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีถือได้ว่าเป็นดาวเคราะห์คล้ายโลก รวมทั้งไอโอและยูโรปา แม้ว่าจะอยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่น ดังนั้นจึงไม่มีสถานะเป็น “ดาวเคราะห์  ” โดยตรง ดาวเคราะห์คล้ายโลก 2 ดวง ในระบบแทรปปิสต์-วัน   ดาวเคราะห์คล้ายโลกมีองค์ประกอบที่แตกต่างจากดาวก๊าซยักษ์โดยพื้นฐาน ดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ที่ไม่มีพื้นผิวแข็งใส และองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่ ได้แก่ ไฮโดรเจน […]

สภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING)

สภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีคือภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย์ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มนุษย์เรายังได้เพิ่มปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์อีกด้วย . นอกจากนี้ ยังมีการเติมคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ควบคู่ไปกับการที่เราตัดและทำลายป่าอันกว้างใหญ่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับมนุษย์ ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของกลไกในการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ และสุดท้ายสิ่งที่เราทำกับโลกก็กลับมาหาเราในรูปของภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงแดดส่องผ่านชั้นบรรยากาศมาถึงพื้นโลกได้มากขึ้น เรียกอีกอย่างว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด ที่จะต้องลดการปล่อย ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน (HFCS) ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน (CFCS) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ (SF6)   ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   สภาวะโลกร้อน บริเวณขั้วโลกได้รับผลกระทบมากที่สุดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะภูเขาน้ำแข็งที่น้ำแข็งละลายเร็ว ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในบริเวณขั้วโลกและไหลไปทั่วโลก ทำให้เกิดน้ำท่วมในทุกทวีป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศอาจทำให้สัตว์ทะเลตายได้ ทวีปยุโรป ภูมิทัศน์ของยุโรปตอนใต้จะมีความลาดชันและเกิดภัยแล้งได้ง่าย เมื่อธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ละลาย ปัญหาน้ำท่วมก็จะเพิ่มมากขึ้นในหลายภูมิภาค อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเอเชียจะนำไปสู่ฤดูแล้ง น้ำท่วม และการผลิตอาหารลดลง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้มีพายุเข้ามาทำลายบ้านเรือนของผู้คนมากขึ้น ปัจจุบันผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นเริ่มชัดเจนมากขึ้น แต่เช่นเดียวกับ Great […]